אור יהודה – מתאר כוללני

תכנית המתאר הכוללנית לעיר נדרשה להתמודד עם מספר אתגרים כבדי משקל שהשפיעו ומשפיעים על התפתחות העיר. בראשם סוגיית הסמיכות לנתב"ג והמגורים בתחום הרעש (מעל LDN 65) בו מצויות היום כ-2,300 יח"ד, שמצבן הפיסי והחברתי ירוד ולא ניתן לממש בהן התחדשות עירונית הכוללת תוספות בניה וציפוף לפי תמ"א 38 בשל מגבלות תמ"א 2/4 לנתב"ג, האוסרת שימושי מגורים בתחום הרעש. בנוסף עוסקת התכנית בנושאים כחיזוק וייחוד אזורי התעסוקה בעיר על רקע תחרות אזורית מתגברת, בתכנון המע"ר האזורי משני עברי דרך 461 (כפי שמתווה תמ"מ 5/5), העתידה  להפוך מדרך אזורית לרחוב עירוני, שיפור דימוי וזהות העיר, חיזוק הקישוריות לערים גובלות, שיפור רמת השירות העירוני וצמצום פערים, טיפול במטרדים ועוד.

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  אור יהודה
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  6,600 דונם, כ-16,000 יח"ד, 325,000 מסחר ותעסוקה.
 • הלקוח:
  מנהל התכנון
 • סטטוס:
  בתכנון
 • מועד:
  2013