אור עקיבא – פינוי בינוי

הפרויקט ממוקם על שטחים מזרחית לכביש מס' 2 באור עקיבא. ממערב רח' ביאליק, ממזרח רח' מנחם ציוני, מדרום רח' הרצל ומצפון רח' דוד אלעזר. מטרת התכנית לפתח מוקד מגורים לצד מתחם בניני ציבור, שיהוה מנוף לשדרוג מגורי דייריו הנוכחיים ואזורי המגורים סביבו באמצעות פינוי השטח מכ- 352 יח"ד ופיתוחו מחדש. התוכנית כוללת כ- 1,750 יח"ד, תוספת זכויות בניה למבני ציבור, קביעת זכויות בניה למסחר מקומי בהיקף של 3500 מ"ר המשולב במגורים וכ-34 דונם עבור שטח שצ"פ.  פריסת הבינוי בתצורה מניפתית מרווחת ופותחת את פנים המתחם לרצועת השצ"פ כאשר הבנייה הגבוהה מרוכזת ומתדרגת מערבה. במתחם המגורים ניתן מענה לצרכי הציבור המקומיים, כגון מעונות, גני ילדים וגני משחקים.

 

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  אור עקיבא
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  118.4 דונם הכוללים כ- 1,750 יח"ד, כ-16 דונם למוסדות ציבור וכ-34 דונם שצ״פ.
 • הלקוח:
  N.S.A התחדשות עירונית ועיריית אור עקיבא
 • סטטוס:
  תכנית תקפה
 • מועד:
  2012 - 2015