אנ"מ האירוס

חשיבותם של שטחי האנ"מ (אזור נופש מטרופוליני) גוברת לאור התעצמות היקפי הפיתוח במחוז המרכז בכלל ובישובים העירוניים הסמוכים לאזורים אלה בפרט. על כן, תמ"מ 21/3 קבעה כי מרבית השטחים הכלולים באנ"מ ישמרו כשטח פתוח, אולם ניתן יהיה להקצות עד %15 מהם לטובת הרחבת פיתוח צמוד דופן. תכנית זו מוגשת בהתאם להוראה הקבועה בסעיף 6.7 לתמ"מ 21/3 ולפיה יש להכין תכנית מתאר (מקומית או מחוזית חלקית), אשר תתייחס לכל אזור הנופש המטרופוליני המסומן בתשריט התמ"מ בשלמותו- וזאת כתנאי להכנת תכניות מפורטות בתחומו.

במסגרת תכנית אנ"מ האירוס זוהו הערכים (נופיים, סביבתיים ואחרים) בתחומה ונקבעו הייעודים והשימושים שיאפשרו ליצור "מקום" של אתנחתא עבור תושבי האזור תוך ייעוד מרבית השטחים לצורך שטחים פתוחים. התכנית משמרת את החקלאות הפעילה בשטחים אלו, כמו גם, מאפשרת פעילות ספורטיבית במרחב הפתוח (במקומות שימצאו מתאימים לכך), מסמנת את השטחים הערכיים בתחומה ואת השטחים המיועדים לפיתוח וקובעת הוראות להכנת תכניות מפורטות מכוחה.

קישור למסמכי התכנית >

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  ראשון לציון - נס ציונה
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  כ-5,400 דונם
 • הלקוח:
  מנהל התכנון
 • סטטוס:
  תכנית מופקדת
 • מועד:
  2018 - היום