אעבלין – מתאר כוללני

תכנית מתאר כוללנית לעיר המתווה עקרונות ומדיניות ארוכת טווח לתכנונה ופיתוחה לאוכלוסיית יעד של כ-34,000 תושבים. התכנית מתכללת 4 תכניות מפורטות המקודמות במקביל – 2 תכניות להסדרה והרחבה של הישוב עד לגבול האפשרי ע"פ תמ"מ 9/2, בקרקע פרטית, תכנית ותמ"לית בדרום הישוב על קרקעות פרטיות וקרקעות מדינה, ותכנית להקמת אזור תעשייה מצפון לדרך 781, במטרה להוציא תעסוקות יוצרות מטרדים מתחום הישוב. בנוסף כוללת התכנית פרוגרמה מפורטת המבטיחה מענה לצרכי ציבור בנויים ופתוחים בתקופת התכנית, בהם פארק עירוני מצפון ומזרח לישוב לאורך נחל אבליים והסדרה של שימושי החקלאות ושל הבינוי לחקלאות בתחום השיפוט.

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  אעבלין
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  כ-12,000 דונם, 23,000 יח״ד, 840,000 מ״ר לתעשייה, תעסוקה, מסחר ומשרדים.
 • הלקוח:
  מנהל התכנון
 • סטטוס:
  לקראת דיון להפקדה
 • מועד:
  2017 - היום