בוקעתא – מתאר כוללני

תכנית המתאר הכוללנית מתווה עקרונות ומדיניות ארוכת טווח לתכנונו ופיתוחו של הישוב לאוכלוסיית יעד של כ-10,000 תושבים ועד 20,000.

בוקעתא הוא הדרומי שבארבעת הכפרים הדרוזים בצפון רמת הגולן. הישוב מתאפיין בשיעורי מימוש נמוכים מאוד של זכויות בניה למגורים, תעסוקה ושירותי ציבור, בין השאר בגלל מבנה הבעלות על הקרקע בישוב, ביוממות גבוהה לצרכי תעסוקה ובתנועה עוברת דלה יחסית לשכניו מצפון הסמוכים לדרך המלך ליעדי צפון רמת הגולן.

תכנית המתאר נדרשה להגדלה וגיוון מירביים של היצע הקרקע למגורים במטרה להנמיך ככל הניתן את חסמי הבניה שמקורם קנייני. התכנית מתווה מסגרת המאפשרת הגדלת קיבולת הישוב עד 20,000 תושבים.

לצד הטיפול במצוקת הדיור, נדרשת התכנית לחיזוק הבסיס הכלכלי של הישוב בדגש על צריכה מקומית ועל תיירות, הכוונה והעצמה של הפיתוח סביב דרך 98 כציר מרכזי בישוב המהווה גם ציר אורך מרכזי ברמת הגולן, ופיתוח וטיפוח המרחב הציבורי בישוב.

למסמכי התכנית >

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  בוקעתא, רמת הגולן
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  כ-12,000 דונם, 23,000 יח״ד, 840,000 מ״ר לתעשייה, תעסוקה, מסחר ומשרדים.
 • הלקוח:
  מנהל התכנון
 • סטטוס:
  תכנית מאושרת
 • מועד:
  2015 - 2019