בני ברק – מגורים, צפון מזרח- עדכון (תמ"ל 1045/א)

עדכון תכנית לשכונת מגרים חדשה בצפון בני ברק, על גבול פארק הירקון, שקודמה ואושרה במסגרת הותמ”ל (ועדה לתכניות מועדפות לדיור).

לאור עדכונים מתאריים למערכות דרכים במרחב, התכנית מעדכנת את ת רצועת בינוי למגורים מדרום לרצועת המסילות כמו גם עדכונים לקירוי המסילות ולשטחים הציבוריים המתוכננים על בסיסו.

במקביל לאישור התב”ע, נערך ע”י המשרד, עבור עירית בני ברק, גם התכנון לבינוי ופיתוח לשכונה.

לתכנית בני ברק – מגורים, צפון מזרח (תמ"ל 1045) >

 • אורבני

  עיצוב עירוני
 • מיקום:
  בני ברק
 • סוג התוכנית:
  עיצוב עירוני
 • היקף:
  גדול,
 • סטטוס:
  בתכנון