בני ברק – מגורים, צפון מזרח (תמ"ל 1045) – בינוי ופיתוח

 • אורבני

  עיצוב עירוני
 • מיקום:
  בני ברק
 • סוג התוכנית:
  עיצוב עירוני
 • היקף:
  גדול, 787 דונם, 2100 יח"ד, 120,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר.
 • סטטוס:
  בנוי / מאושר
 • מועד:
  2018 - 2019