בני ברק – מגורים, צפון מזרח (תמ"ל 1045)

שכונת מגרים חדשה בצפון בני ברק, על גבול פארק הירקון, שקודמה ואושרה במסגרת הותמ"ל (ועדה לתכניות מועדפות לדיור). המתחם גובל מצפון בנחל הירקון, מדרום בדרך ששת הימים – אם המושבות, ממזרח בדרך 4, וממערב בגשר חדש המאפשר גישה למתחמי בינוי באזור זה. את תחום התכנית חוצה ממערב למזרח רצועת תחבורה משולבת, הכוללת מסילות רכבת קיימות ומתוכננות ושטח שיועד לדרך.

התכנית מגשרת על רצועה זו באמצעות שטחי קרוי, כולל אפשרות בניה למבני ציבור ב"זכויות אויר". שטחי הקירוי, המיועדים לשטחים ציבוריים פתוחים, מתחברים לשלד מעברים ירוקים רציפים, ומאפשרים קשר ומעבר רציף, להולכי רגל, לרוכבי אופניים, מהעיר הקיימת מדרום, אל השכונה החדשה, ובהמשך אל פארק הירקון בצפון. התכנית מציעה גם קשר וחיבור לשטחי הבינוי שמצפון למסילות, לרכבים ממונעים, באמצעות גשר.

הבינוי בתכנית הותאם להנחיות עירית בני ברק, המגבילות בניה למגורים לגובה של קרקע + 6 ק + גג, אך תוך תוספת יחידות דיור, ושימוש מיטבי בקרקע, ע"י יצירת חתכי מבנה מדורגים, מותאמים למתחם ולתכנית.

לאחר אישור התב"ע, נערכו ע"י המשרד, עבור עירית בני ברק, גם מסמכי בינוי ופיתוח לשכונה.

למסמכי התכנית >

לתכנית בני ברק – צפון (בב/572) >

לתכנית צפון בני ברק – מתחמי תעסוקה (מערב) >

לתכנית גשר הרלינג >

 

 • אורבני

  עיצוב עירוני
 • מיקום:
  בני ברק
 • סוג התוכנית:
  עיצוב עירוני
 • היקף:
  787 דונם, 2100 יח"ד, 120,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר.
 • הלקוח:
  רשות מקרקעי ישראל
 • סטטוס:
  תכנית תקפה
 • מועד:
  2016 - 2018