בני ברק – צפון (בב572)

תכנית מתאר למתחם תעסוקה בחלקה הצפוני של בני ברק. המתחם גובל מצפון בנחל הירקון, מדרום בדרך ששת הימים – אם המושבות, ממערב בדרך מבצע קדש וממזרח בדרך 4. את תחום התכנית חוצה ממערב למזרח רצועת תחבורה משולבת, הכוללת מסילות רכבת קיימות ומתוכננות ודרך מתוכננת (כביש 491). התכנית מגשרת על רצועה זו באמצעות שטחי קירוי מעל רצועת התשתיות, כולל בניה ב"זכויות אויר".

שטחי הקירוי, המתחברים לשלד מעברים ירוקים רציפים, מאפשרים קשר ומעבר רציף, להולכי רגל, לרוכבי אופניים, מהעיר הקיימת שמדרום, אל שטחי המסחר והתעסוקה ובהמשך אל פארק הירקון בצפון. התכנית מציעה גם קשר וחיבור לשטחי הבינוי שמצפון למסילות, לרכבים ממונעים, באמצעות גשר ומעבר תת קרקעי.

בתחום התכנית תחנת רכבת פרברית – תחנת בני ברק. התכנית מציעה, בתחומה, איתור חדש והגדלה של תחנת הרכבת, והעצמה של שטחי מסחר ותעסוקה, בשילוב שטחי ציבור; סה"כ 1,500,000 מ"ר שטחים עיקריים.

התכנית כוללת מגוון טיפוסי בניה לתעסוקה; פארק תעסוקה, מתחמי מגדלים, ובניה בזכויות אויר מעל רצועות הדרך והמסילה.

למסמכי התכנית >

לתכנית צפון בני ברק – מתחמי תעסוקה (מערב) >

לתכנית בני ברק – מגורים, צפון מזרח (תמ״ל 1045) >

לתכנית גשר הרלינג >

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  בני ברק
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  כ-1,450 דונם, 1,200,000 מ״ר לתעסוקה ומסחר, 300,000 מ"ר שטחים למבני ציבור
 • הלקוח:
  רשות מקרקעי ישראל
 • סטטוס:
  תכנית תקפה
 • מועד:
  2012 - 2012