גשרי הרלינג – בני ברק

מכלול גשרי הרלינג ממוקם בצפון בני ברק, גובל מדרום עם דרך אם המושבות ומצפון עם הגבול המוניציפלי של תל אביב. מכלול הגשרים עובר מעל מסילות רכבת ישראל ונועד להנגשה ופיתוח שכונת מגורים של כ- 2,100 יח"ד בהתאם לתכנית תמ״ל 1045, ואזור תעסוקה של כ- מיליון וחצי מ"ר מבני משרדים ומסחר, תעסוקה והייטק.

גשרי הרלינג מתוכננים בשלושה קטעים:

 • רמפה צפונית לאורך רח' האצ"ל – גשר האצ"ל, באורך של כ-157 מ' וברוחב של כ- 30 מ'.
 • גשר הרלינג, במרכז, באורך של כ- 294 מ' וברוחב של 50 מ'.
 • רמפת אם המושבות, מדרום, באורך של כ- 228 מ' וברוחב 16 מ'.

לתכנית בני ברק – צפון (בב/572) >

תמל 1045 (ב"ב צפון) >

לתכנית בני ברק – תעסוקה >

 • ארכיטקטורה

  יעודי
 • מיקום:
  בני ברק
 • סוג התוכנית:
  יעודי
 • היקף:
  גדול
 • הלקוח:
  נתיבי איילון
 • סטטוס:
  בתכנון
 • מועד:
  2018 - היום