הרחבת גשרים – קירוי האיילון – תת״ל 132

תוכנית הקירוי (תת״ל 132) מתייחסת למקטעי הקירוי שנמצאו כבעלי היתכנות בשלב זה ומהווים מקטעים ראשונים מתוך חזון כולל לקירוי רציף ומשמעותי לאורך תוואי נתיבי/תעלת האיילון.

מקטעי הקירוי הללו צפויים לשפר את הנגישות הכוללת בין מזרח ומערב העיר, ליצור שטחים ציבוריים פתוחים, איכותיים ומשמעותיים לרווחת התושבים והמשתמשים במרחב, ולהוות חוליות המייעלות את הקישוריות באופן כללי במרחב ובפרט בין אמצעי התחבורה הציבורית המשמעותיים המיועדים למרחבים אלו.

מקטעי הקירוי המקודמים במסגרת תת״ל 132 מתמקדים בשני מתחמים, שבין מחלף השלום ומחלף ארלוזורוב.

התוכנית כוללת הרחבה של גשר מוזס – מקטע קירוי בהיקף של כ-17 דונם, הנמצא בסמיכות מיידית למחלף ולתחנת רכבת השלום ואשר מתוכנן בין היתר להיות חלק מכלל הפיתוח הנושק לו וממרכז תחבורה משולב (מתח״מ) מרכזי ביותר. המתח״מ המתוכנן עתיד לשלב מגוון רחב של אמצעי תחבורה ציבורית משמעותיים. המיקום נשען בין היתר על פרויקטים רחבי היקף המקודמים בימים אלו משני עברי האיילון, אשר מצד אחד מאפשרים את ביסוסו של הקירוי המתוכנן, ע״י הקצאת רצועות ביסוס משטחן, בממשק עם נתיבי האיילון ומן העבר השני מיועדות להעצים מאוד את היקפי הפיתוח במרחב וכנגזרת גם את היקף המשתמשים שעתידים לאכלס ולהיות משורתים על ידי שטחים אלו בשילוב עם אמצעי התחבורה הציבורית עתירי הקיבולת, המיועדים למרחב. השילוב בין כל אלו מייצר צורך והזדמנות ליצירת מרחב ציבורי פתוח – ״יש מאיין״, אשר יאפשר קישוריות מיטבית לכלל המרחב, מעברים יעילים ובטוחים בין אמצעי תחבורה שונים ושהיה למטרות פנאי בשטח ציבורי פתוח איכותי. קיומו של הקירוי עתיד גם להקטין את ההשפעות הסביבתיות השליליות של נתיבי האיילון והרכבת רווחת כלל המשתמשים במרחב.

הרחבת גשר שיפמן – הסמוך לתחנת רכבת סבידור ואשר מיועדת להיות משולבת במסגרת מתח״מ משמעותי שיכלול בין היתר את תחנת רכבת ישראל בשילוב תחנות קווי רק״ל, תחנות מטרו ומסוף תחבורה ציבורית ובסמיכות למע״ר גבעתיים, רמת גן וצפון המע״ר של תל אביב- יפו. היקפו של הקירוי בסמיכות לגשר שיפמן מסתכם בכ-8 דונמים.

 • אורבני

  עיצוב עירוני
 • מיקום:
  תל אביב
 • סוג התוכנית:
  עיצוב עירוני
 • היקף:
  קירוי במרחב גשר מוזס - כ-17 דונם, קירוי במרחב גשר שיפמן - כ-8 דונם.
 • הלקוח:
  תל אביב - יפו ונתיבי איילון
 • סטטוס:
  לקראת קליטה בות״ל
 • מועד:
  2022 - -