ישראל 2020 – תכנית אב לישראל בשנות האלפיים

תוכנית האב לישראל בשנות האלפיים – "ישראל 2020" היא תוצאה של מהלך תכנוני-מחקרי רחב היקף שטרם בוצע כמותו בישראל. במשך כשש שנים נטלו חלק במימושו למעלה ממאתיים וחמישים אנשי מקצוע, מבכירי הקהילה האקדמית והמקצועית בישראל, תוך שיתוף מומחים בינלאומיים ידועי שם. ראשיתה של העבודה ביוזמתן המשותפת של אגודת האדריכלים ומתכנני הערים בישראל והפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, והמשכה במאמץ משותף של עשרה משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית, מינהל מקרקעי ישראל ונציבות המים.

"ישראל 2020" נועדה להתוות תפיסה כלכלית, חברתית וסביבתית משולבת לפיתוחה של ישראל לקראת המאה ה-21 ולזהות את אמצעי המדיניות להגשמתה.

למסמך תקציר התכנית >

 • אסטרטגיה

  אסטרטגיה
 • מיקום:
  כלל הארץ
 • סוג התוכנית:
  אסטרטגיה
 • היקף:
  כלל הארץ
 • הלקוח:
  מגוון משרדי ממשלה, גופים ציבוריים ואקדמיים
 • סטטוס:
  הושלם
 • מועד:
  1989 - 1997