כביש 444 – גשרים

דרך 444 מתוכננת בסמיכות לתוואי המסילה המזרחית- קטע A וחוצה אותו בתחום אסטרטגי הכולל גם קטע מכביש חוצה ישראל ממזרח.

מבני דרך 444 ממוקמים במרחב תכנון המסילה המזרחית וכוללים 3 גשרי כביש, מעבר חקלאי ומחלף.

תכנון מבני הדרך על כל חלקיהם מייצר רצף והמשכיות לאורך תוואי הדרך, מאמץ אלמנטים המייצרים דו שיח עם מבנים סמוכים המוקמים במסגרת המסילה המזרחית, תוך יצירת זהות מקומית ותוך מענה לפונקציות השונות שכל מבנה משרת.

לפרויקט מסילה מזרחית – מקטע A >

 • ארכיטקטורה

  יעודי
 • מוביל.ת התכנון:
  אדר׳ רונן הופמן
 • מיקום:
  מצפון, מתחבר לדרך מס' 5714, לצד היישוב בת חפר. מדרום, מתחבר לדרך מס' 57 בסמוך ליישוב ניצני עוז.
 • סוג התוכנית:
  יעודי
 • היקף:
  3 גשרי כביש, מעבר חקלאי ומחלף
 • הלקוח:
  נתיבי ישראל
 • סטטוס:
  בביצוע
 • מועד:
  2021 - היום