כיכר השקד – ת"א

התכנית מציעה שינוי סביבתי וחברתי באמצעות התחדשות והעצמה של המרחב ציבורי ושל התחביר העירוני כמו גם רווחת דיור, הגדלת היצע הדירות וקביעת שטחים ציבוריים בנויים לטובת הציבור, זיקת הנאה לציבור ומסחר שכונתי ליצירת כיכר עירונית וורסטילית.

מסמכי התכנית >

 • אורבני

  עיצוב עירוני
 • מיקום:
  תל אביב-יפו
 • סוג התוכנית:
  עיצוב עירוני
 • היקף:
  67.25 דונם, כ- 32,100 מ״ר (על קרקעי)
 • הלקוח:
  כאן בינוי
 • סטטוס:
  בתכנון - אושרה להפקדה
 • מועד:
  2021 -