לב תל אביב, התחדשות עירונית

התכניות המפורטות לאזורים בלב העיר קודמו בהמשך לתכנית השלד לכלל השטח בין הרחובות אלנבי-בן יהודה, בוגרשוב- שד' בן ציון – מרמורק ורח' יהודה הלוי. ייחודיותן בכך שהן הוגשו במתכונת של תכנית נפחית, מתוך הראיה של חשיבות שמירת המירקם ההיסטורי ההומוגני. התכניות לא הגדירו אחוזי בניה, אלא קבעו נפח בניה של 5 קומות. התכניות קבעו תנאים נפרדים לבניינים חדשים, לתוספות בניה ולבניינים לשימור, כולל תנאים לעיצובם ושימורם ופיתוח רחובות משולבים לרווחת הדיירים. התכניות הותאמו לתנאים הספציפיים בכל אחד מהאזורים. התכניות קודמו במשותף עם משהב"ש, שהיה שותף לראשונה בתכנית למירקם קיים, באמצעות חברת "חלמיש", ומימוש התכנית לווה בתמרצים מגוונים לפלחי אוכלוסייה שונים. מהלכים משולבים אלה הביאו, עד שנת 2000, לגידול בכ- 15% במס' יח"ד ולגידול של למעלה מ-20% בהיקף האוכלוסיה, מדדים הגבוהים באופן משמעותי מהגידול ברובע 5 והעיר המרכזית בכלל (ברובע 5 – 5% ו-11% בהתאמה והעיר המרכזית בכלל 2.5% ו-7% בהתאמה).

הצלחתה של תכנית לב העיר ת"א, הביאה לשינוי בתפיסת התכנון בת"א ובערים וותיקות בכל הארץ.

מסמכי תכנית תא/ 2268 קיבלה תוקף בנובמבר 1990 >

מסמכי תכנית אזור ב'- תא/ 2331 קיבלה תוקף בדצמבר 1991 >

מסמכי תכנית אזור א'- תא/ 2363 קיבלה תוקף באפריל 1994 >

מסמכי תכנית אזור ג'– תא/ 2385 קיבלה תוקף באוקטובר 1994 >

לתכנית מתאר תל אביב-יפו >

 • אורבני

  עיצוב עירוני
 • מיקום:
  תל אביב
 • סוג התוכנית:
  עיצוב עירוני
 • היקף:
  גדול,
 • הלקוח:
  עיריית תל-אביב – יפו ומשרד השיכון
 • סטטוס:
  תכנית מאושרת
 • מועד:
  1983 - 1994