מגדלי לאון – תב״ע

תכנית בנין עיר למתחם מעורב שימושים הכוללת זכויות להקמת מגדל למלונאות (מגדל דרומי – תכנון בשיתוף משרד פייגין אדריכלים), מגדל מגורים (צפוני) ובנין עורפי (לצד רחוב הירקון) למגורים או מלונאות (בשתי חלופות).

התכנית קובעת זכויות בניה מפורטות להקמת מגדלי המלון והמגורים, כמו גם איחוד חלקות, הרחבת תחום הדרך, זיקות הנאה להולכי רגל לאורך רחובות הירקון והרברט סמואל, הקצאת שטחים למבני ציבור (תועלות ציבוריות), הריסת המבנים הקיימים, הוראות מפורטות לבינוי (שכוללות בין היתר היקף התכסית המותרת לבניה, הוראות לבניה בת קיימא ועוד).

לפרויקט מגדלי לאון – תכנון מפורט לביצוע >

 • אורבני

  עיצוב עירוני
 • מיקום:
  תל אביב
 • סוג התוכנית:
  עיצוב עירוני
 • היקף:
  2 מגדלים ומבנה עצמאי נוסף, בני 4-25 קומות, על בסיס קומת מסד משותפת
 • הלקוח:
  משפחת לאון
 • סטטוס:
  בתכנון
 • מועד:
  2016 - 2019