מדיקל ואדי

מרכז רפואי הנותן מענה לכלל צרכי תושבי כפר קרע ואיזור ואדי ערה באמצעות מתן שירותים טיפוליים, חינוכיים ומדעיים על סמך העקרונות הבאים:

– צמצום פערים בריאותיים, סוציו-אקונומיים וקהילתיים.

– הרחבת התשתית הממוסדת לקיום חברה ערבית – יהודית משותפת.

– שילוב יסודות מדע, וטכנולוגיה עם יסודות מסורתיים של תרבות ומורשת מקומיים.

– פיתוח מצוינות וחדשנות רפואית רב תרבותית.

– הגברת מעורבות ויזמות חברתית משותפת בניהול הבריאות ואורחות החיים באזור.

ע"פ החזון התכנוני המרכז ימוקם בוואדי עארה, בקרבה לדרכים ראשיות ככל האפשר ובאופן נגיש לתושבי הסביבה, בצמוד לחורש הטבעי. סביבו יינטעו עצי מרפא ארץ ישראלים שיזמנו מרחבי הליכה וספורט בטבע, לצד עידוד מחקר ופיתוח פרמצבטי ממיצויי העצים.

יושם דגש על שירותי בריאות מתקדמים, מהלכים ציבוריים לקידום בריאות, קיימות בטבע, חינוך וטיפול בקהילה.

 • ארכיטקטורה

  ציבורי
 • מיקום:
  כפר קרע
 • סוג התוכנית:
  ציבורי
 • היקף:
  7 דונם, 3000 מ"ר בנוי.
 • סטטוס:
  בתכנון
 • מועד:
  2019 - היום