מתחם אבו-חצירא – תב״ע

פינוי בינוי של שוק אבו חצירא, בבני ברק.

תחום התכנית גובל ברחובות אבו חצירא, רח' המכבים ורח' שלמה בן יוסף ומאופיין בהפרש משמעותי בין מפלסי הרחוב התוחמים אותו.

המתחם, באזור בתהליכי התחדשות עירונית, מציע פרוגרמה של שימושים מעורבים. ע"י ניצול הפרשי הגבהים מתאפשרים מגוון מפלסי שימוש בקומת הקרקע: מבנה מסחר ותעסוקה משולב מסוף תחבורה ציבורית בקומת הקרקע ומבני מגורים הכוללים כ-292 יח"ד, שבחלקם מסחר בקומות הקרקע (חזית רח' אבו חצירא ורח' המכבים) וכן מקבץ גני ילדים, שצ"פים ושפ"פים.

למסמכי התכנית >

לתכנון המפורטת לביצוע >

 • אורבני

  עיצוב עירוני
 • מיקום:
  בני ברק
 • סוג התוכנית:
  עיצוב עירוני
 • היקף:
  17 דונם, 292 יח״ד, 16,300 מ״ר למסחר ותעסוקה, 2,100 מ״ר למבני ציבור.
 • הלקוח:
  החברה הכלכלית בני ברק וחברת אזורים
 • סטטוס:
  תכנית מאושרת
 • מועד:
  2014 - 2020