מתע״ן נצרת – התחדשות עירונית

המסמך מתווה מדיניות לפיתוח, התחדשות והעצמה לאורך מקטע בתוואי הרק"ל העובר בנצרת ובנוף הגליל ולאורכו מתוכננות 7 תחנות, המצויות היום בשלבי תכנון מפורט. מטרתו המרכזית של המסמך וייחודו, באיתור הזדמנויות ופוטנציאל לפיתוח והתחדשות, הגלום במרחב עירוני שעתיד להיות משורת על ידי מערכת תחבורה עתירת נוסעים, אשר ביכולתה לחולל שינוי מהותי במרחב העירוני הקיים ובאורחות החיים בו;-

המסמך מציע העצמה פוטנציאלית בהיקפי פיתוח של למעלה מ-3,000 יח״ד ומעבר ל-450,000 מ״ר למסחר ותעסוקה.

 • אורבני

  עיצוב עירוני
 • מיקום:
  נצרת - נוף הגליל
 • סוג התוכנית:
  עיצוב עירוני
 • היקף:
  מקטע באורך של כ-6 ק"מ ובשטח של כ-500 דונם
 • הלקוח:
  הרשות להתחדשות עירונית
 • סטטוס:
  מאושר
 • מועד:
  2019 - 2021