נווה-צדק שבזי

התכנית כוללת את מיקבץ השכונות היהודיות הראשונות שהוקמו מחוץ ליפו. הצלתן של שכונות אלה התאפשרה לאחר ביטול המע"ר בתכנית המתאר שתוכננה ע״י אדם מזור. מטרת התכנית- שימור המירקמים הייחודיים תוך מתן אפשרות להרחבת היחידות הקיימות באופן שיבטיח התחדשות והחזרת אוכלוסייה לאזור מדורדר ונטוש ברובו, כפוף למגבלות עיצוב ארכיטקטוניות ולהשלמת זכויות הבנייה, באמצעות קביעת נפחי בניה (בשונה מאחוזי בניה), בהתאמה למאפיינים של כל אחד מהמרקמים. התכנית ראתה חשיבות בשמירת האוכלוסייה המקומית, והחריגה את יח"ד המאוכלסות ממספר יח"ד שהוצעו לבניה בכל מגרש. התכנית מיצבה את המוקד הציבורי (לימים מרכז סוזן דלאל) וקבעה רשת של צירים עם עדיפות להולכי רגל, שיצרה חיבור בין שדרות רוטשילד לים. התכנית הביאה ליצירת מתחם מגורים היסטורי ייחודי, עם עירוב פעילויות ומוקד תרבות עירוני בלב המטרופולין.

למסמכי התכנית (תא/2277) >

לתכנית מתאר תל אביב-יפו >

 • אורבני

  עיצוב עירוני
 • מיקום:
  תל אביב
 • סוג התוכנית:
  עיצוב עירוני
 • היקף:
  שכונת נווה צדק - שבזי
 • הלקוח:
  עיריית תל-אביב – יפו
 • סטטוס:
  תכנית מאושרת
 • מועד:
  1981 - 1991