ניהול נגר באגני ניקוז – ירקון – תמא/47/נ

מטרת תמ״א 47/נ היא יצירת תכנית סטטוטורית מפורטת שמטרתה צמצום נזקי שיטפונות, הצפות וניהול נגר עילי ובכך לאפשר בין היתר את הפיתוח העתידי בתחום אגן הניקוז. הנגזרת של תכנית זו היא בראש ובראשונה – הגברת העמידות (Resilience), של המרחב המטרופוליני, בפני שיטפונות ושינויי אקלים. כל זאת בראיה אגנית, מתכללת וצופת פני עתיד ותוך שמירה על ערכי הטבע, הנוף והחקלאות וכמהלך משלים למדיניות שימור הנגר במרחב הבנוי.

למסמכי התכנון >

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  אגן ירקון
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  גדול,
 • סטטוס:
  בתכנון
 • מועד:
  2020