ניהול נגר באגני ניקוז – צפון מערב המטרופולין – תמא/47/נ

מטרת תמ״א 47/נ היא יצירת תכנית סטטוטורית מפורטת שמטרתה צמצום נזקי שיטפונות, הצפות וניהול נגר עילי ובכך לאפשר בין היתר את הפיתוח העתידי בתחום אגן הניקוז. הנגזרת של תכנית זו היא בראש ובראשונה – הגברת העמידות (Resilience), של המרחב המטרופוליני, בפני שיטפונות ושינויי אקלים. כל זאת בראיה אגנית, מתכללת וצופת פני עתיד ותוך שמירה על ערכי הטבע, הנוף והחקלאות וכמהלך משלים למדיניות שימור הנגר במרחב הבנוי.

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  הרצליה, רמת השרון, תל אביב.
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  שטח אגן הניקוז המתוכנן - כ-33,000 דונם
 • הלקוח:
  רשות מקרקעי ישראל
 • סטטוס:
  בתכנון
 • מועד:
  2020