נס ציונה – מרגולין

התכנית מציעה שינוי סביבתי וחברתי באמצעות התחדשות והעצמה של המרחב ציבורי ושל התחביר העירוני (בדגש על שלד מערכות הדרך) כמו גם רווחת דיור. שלושת המתחמים הכלולים בתכנית מצויים בצפון מזרח נס ציונה לאורך ולצד הרחובות מרגולין וירושלים, כשבמרכז הכובד של שלד מערכות הדרך, אוספת לתוכה הצומת המוצעת מגוון שטחי ציבור ופעילות. במגרש הציבורי המרכזי מוצע לערב שימושים ולשלב שטחי מסחר, בידור ופנאי, בקומת הקרקע. צירים ו"שבילים ירוקים" חוצים לאורך ולרוחב את מתחמי המגורים ומקשרים בינם לבין עצמם ובין המגרשים הציבוריים.

 • אורבני

  עיצוב עירוני
 • מיקום:
  נס ציונה
 • סוג התוכנית:
  עיצוב עירוני
 • היקף:
  63.5 דונם, כ- 100,000 מ״ר.
 • הלקוח:
  חברת אאורה (Aura)
 • סטטוס:
  בתכנון
 • מועד:
  2017