סוקולוב 21-29 – רמה"ש – תב״ע

תכנון מתחם מגורים בכניסה הדרומית לרמת השרון לאורך הדופן הדרום מערבית של רחוב סוקולוב. במסגרת התכנית תמהיל דירות מגוון, בדגש על דירות קטנות והקצאות לשטחי ציבור כמענה לצורך עירוני. התכנית מתמודדת בין היתר עם מבנה מגורים קיים (סוקולוב 27) שזוכה בתוספת זכויות משמעותית וכן עם סיטואציה של קבוצות בעלות שונות במטרה לקיים פרויקט עירוני יעיל, בדגש על ניצול תשתית שטחי השירות והמערכות שבמסגרתו ובה בעת לאפשר את מימוש הפרויקט במספר שלבים/מקטעים.

למסמכי התב״ע >

לתכנון המפורט לביצוע >

 • אורבני

  עיצוב עירוני
 • מיקום:
  רמת השרון
 • סוג התוכנית:
  עיצוב עירוני
 • היקף:
  3.6 דונם, 145 יח״ד, 500 מ״ר לצרכי ציבור, 500 מ״ר למסחר
 • הלקוח:
  בעלי קרקע פרטיים
 • סטטוס:
  תכנית תקפה
 • מועד:
  2014 - 2018