סוקולוב 29 רמת השרון

על בסיס התכנית (תב״ע) שקודמה ואושרה למתחם, מקודם תכנון אדריכלי מפורט לביצוע לסוקולוב 29. מבנה המגורים כולל במסגרתו 28 יח״ד ומבוסס על פתרון חניה עצמעי במסגרת שלושה מרתפים. התכנון מבוסס על תכנית עיצוב אדריכלית כוללת למתחם, אשר מהווה תנאי להגשת בקשות להיתר, אשר גובשה ואושרה ב-2018.

לתכנית (תב״ע) >

לתכנית עיצוב אדריכלי למתחם – סוקולב 21-29 >

 • ארכיטקטורה

  מגורים
 • מיקום:
  רמת השרון
 • סוג התוכנית:
  מגורים
 • היקף:
  קטן, כ- 5,100 מ"ר, 28 יח"ד
 • סטטוס:
  בתכנון