צפון בני ברק – מתחמי תעסוקה (מערב)

מתחם תעסוקה משמעותי בצפון מערב בני ברק, בתחום שבין פארק הירקון, גשר מבצע קדש ודרך ששת הימים. התכנית מקודמת בהתאם לקביעת תכנית המתאר של בני ברק, על ריכוז שטחי בניה שנקבעו בתא השטח שמצפון לדרך ששת הימים (בין כביש 4 ומבצע קדש) בתא שטח מערבי מצומצם יותר, תוך ייעוד שטח בצפון מזרח העיר למגורים (תכנית תמל/1045).

את אזור התכנון חוצה ממערב למזרח רצועת מסילות רכבת קיימות ומתוכננות. התכנית מציעה, בתחומה, איתור חדש והגדלה של תחנת הרכבת, והעצמה של שטחי מסחר ותעסוקה, בשילוב שטחי ציבור במגרשים ייעודיים ובשטחים בנויים. התכנית כוללת מערכות גישור וקירוי, המייצרות קשרים ומעברים רציפים, להולכי רגל, לרוכבי אופניים ולרכבים, מהעיר הקיימת מדרום, אל שטחי המסחר והתעסוקה ובהמשך אל פארק הירקון בצפון.

לתכנית בני ברק – צפון (בב/572) >

לתכנית בני ברק – מגורים, צפון מזרח (תמ״ל 1045) >

לתכנית גשר הרלינג >

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  בני ברק
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  כ-470 דונם, 1,200,000 מ״ר למסחר ותעסוקה, 300,000 מ"ר למבני ציבור.
 • הלקוח:
  רשות מקרקעי ישראל
 • סטטוס:
  בתכנון
 • מועד:
  2016 - היום