צפונה – חזון הגליל

במסגרת מהלך תכנון לאומי אסטרטגי לפיתוח המרחב הצפוני של מדינת ישראל, מהלך אותו מובילה חברת "צפונה", הוטל על צוות התכנון שהוקם למטרה זו לגבש חזון למרחב הצפוני. הצוות גיבש תהליך עבודה אשר הושתת על צוות חשיבה רב תחומי שכלל אנשי מקצוע ועסקים, ואשר סייע בשיטות של "סיעור מוחות", להתוות "חזון" כולל, וארוך טווח למרחב הצפוני. חזון אשר אמור להוות בסיס לקידום מהלכים תכנוניים אחרים באזור.

במהלכים המקובלים בהם מתבסס התכנון על "תסריט עסקים כרגיל" ושיפוריו, מתעוררים תדיר קונפליקטים בין מטרות כלכליות, חברתיות, סביבתיות ואחרות. בקונפליקטים מסוג זה, הנמצאים על סדר היום הציבורי, גוף המוביל מטרה אחת מוכן לעתים להקריב "עד-תום", את מטרותיו של גוף אחר. על מנת להתמודד עם בעיה זו, נבחרה לתהליך שיטת עבודה "כוללנית- יצירתית". מטרתה של שיטה זו היא לפרוס ככל האפשר את "מרחב האפשרויות להשגת המטרות" לדמותו העתידית של האזור ולהציע פתרונות סינרגטיים. פתרונות אלה ניתנים להשגה על ידי העלאת רעיונות המשנים את "כללי המשחק" השגרתיים. באמצעות הפתרונות הסינרגטיים יתאפשר להשיג מכלול מטרות במקביל, זאת בניגוד לניסיון למקסם השגתן בנפרד של מטרות שונות שהוגדרו על ידי צוותים נושאיים מתמחים.

 • אסטרטגיה

  אסטרטגיה
 • מיקום:
  צפון הארץ
 • סוג התוכנית:
  אסטרטגיה
 • היקף:
 • הלקוח:
  דרומה|צפונה
 • סטטוס:
  הושלם
 • מועד:
  2007