קרית אונו – מתאר כוללני

תכנית מתאר כוללנית לעיר, המתכללת תהליכים ותכניות המקודמים בעיר בשנים האחרונות ומתווה עקרונות ומדיניות ארוכת טווח לתכנונה ופיתוחה לאוכלוסיית יעד של כ-80,000 תושבים. התכנית חלה על כל מרחב התכנון המקומי ועל חלק משטחי מחנה תל השומר שעתידים להצטרף לשטח השיפוט של העיר עם פינוי המחנה, וקובעת קווים מנחים והוראות להכנת תכניות מפורטות ומסמכי מדיניות.

העיר מאופיינת בקהילה מגובשת מעורבת ופעילה עם זהות מובחנת, אך גם חלק מרצף מעוייר ההולך ומצטופף, והדבר מורגש הן בחסרונם של שטחים פתוחים כלל עירוניים והן בעומסי תחבורה כבדים. בין יעדיה האסטרטגיים של התכנית – הגדלת הישענות של העיר על תחבורה ציבורית יעילה ושיפור הקישוריות במרחב למגוון אמצעי תחבורה, ובמיוחד לתחבורה פעילה, כבסיס לשיתוף פעולה בין רשויות ואיגום משאבים. איגום משאבים ושיתופי פעולה מרחביים, כאמור, הם כלי מרכזי בהבטחת עירוניות בת קימא: שירותים איכותיים ויעילים לתושבי העיר והמרחב, ניצול מיטבי ויעיל של שטחי תעסוקה, המרוכזים בגבולות העיר, תוך שימוש ביתרון לגודל ונגישות יעילה למוקדי ביקוש. לצד אלה נדרשה התכנית גם לשמירה על מאפיינים וזהות מובחנת של הקהילה המקומית.

למסמכי התכנית >

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  קרית אונו
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  כ-5,300 דונם, 26,000 יח״ד, 1,400,000 מ״ר לתעסוקה ומסחר.
 • הלקוח:
  מנהל התכנון
 • סטטוס:
  מאושר / בתוקף
 • מועד:
  2017