רובע דרום גלילות – מתאר מפורט

תכנון רובע עירוני חדש, מרביתו בשטחה של רמת השרון וחלקו הדרומי בשטח תל אביב-יפו. תחום בנתיבי איילון (20) במזרח, בדרך נמיר (2) במערב וכביש 5 בצפון.

רובע עירוני זה, הממוקם בטבורו של צפון המטרופולין, משלים רצפים פתוחים, ירוקים ממזרח למערב וכן מרקמים בנויים בהיקפו. התכנון מתמודד עם מכלול נושאים ברמה המקומית האזורית והארצית. מכלול רחב של תשתיות משולבות במסגרת התכנית, באופן המחזק את רציפותן וממנף כל אחת מהן. מערכות אלו כוללות בין היתר מערכות תנועה מגוונות, דוגמת מסילות החוף של רכבת ישראל, מפגש צירי מתע״ן (מטרו) ומערכות דרך ברמה הארצית, כמו גם צירים ירוקים משמעותיים שמקורם בירקון ממזרח ועד הים במערב הנתמכים במכלול פתרונות תכנוניים למינופם ושילובם לרווחת תושבי הרובע והסביבה.

למסמכי תכנית רש/1/800 >

לתכנית מתאר דרום גלילות רש/800 >

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  רמת השרון, תל אביב
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  כ-1,600 דונם, 9,800 יח״ד, 700,000 מ״ר למסחר ותעסוקה
 • הלקוח:
  רשות מקרקעי ישראל
 • סטטוס:
  מופקדת, במהלך דיון בהתנגדויות
 • מועד:
  2005 - היום