רעננה – מסמכי מדיניות

מסמך מדיניות רח' אחוזה, מהווה השלמה לתכנית המתאר התקפה (רע/3000) ומתווה מדיניות (הנחיות והוראות) להתחדשות הרחוב. העקרונות העומדים בבסיס המסמך כוללים העצמה של עירוניות מוטת תח"צ, תמהיל שימושים מעורב, ציפוף המגורים וחידוש רחוב. מטרת מסמך המדיניות להנחות ולעודד התחדשות ופיתוח רחוב אחוזה כרחוב מרכזי וראשי לעסקים (מע"ר) תוך שמירה וחיזוק אופיו הייחודי של הרחוב. הנחיות מסמך המדיניות מתבססות על המצב הקיים ועל הנחיות תכנית המתאר אשר קבעה כי הפיתוח וההתחדשות העירונית, יעשו על ידי עיבוי מרוכז, באזור המושבה ועל ידי העצמה ממותנת של המע"ר לאורכו. בתוך כך, הוגדרו לאורך הרחוב מוקדי בנייה לגובה, במספר צמתים מרכזיים, מוקדי ציבור עירוניים (דוגמת "ככר העיר") ושערי הכניסה לעיר. כמו כן, מנחה מסמך המדיניות את אופן התחדשות המבנים מעורבי המגורים במקטעים הטיפוסיים לאורך הציר. הנחיות המסמך כוללות הוראות מילוליות, מפת מפתח, נספח בינוי וחוברת מיפוי ותרשימים.

כפוך ל- תכנית מתאר כוללנית לרעננה רע/ 3000 >

למסמכי התכנית באתר עירית רעננה >

 • אורבני

  עיצוב עירוני
 • מיקום:
  רעננה
 • סוג התוכנית:
  עיצוב עירוני
 • היקף:
  גדול,
 • הלקוח:
  עירית רעננה
 • סטטוס:
  בתוקף/ פורסם לציבור
 • מועד:
  2016 - 2017