רעננה – מתאר כוללני

תכנית המתאר הכוללנית לעיר רעננה, מתווה עקרונות ומדיניות ארוכת טווח לתכנון ופיתוח העיר, להצערת העיר ולהבטחת הטרוגניות חברתית – כלכלית ליעד אוכלוסייה של כ – 120,000 עד לשנת היעד – 2035. התכנית, חלה על כל מרחב התכנון של העיר רעננה, לרבות בשטחים המיועדים לפיתוח עתידי וקובעת קווים מנחים והוראות להכנת תכניות מפורטות מכוחה. התכנית מבקשת להכין את העיר לאתגרי העתיד תוך יצירת מסגרת תכנונית אחידה המנחה את שיקול הדעת של מוסד התכנון המקדם תכניות מפורטות, באופן שיביא להגשמת חזון העיר ולעמידה ביעדים שהוגדרו בתכנית זו.

למסמכי תכנית המתאר >

למסמכי המדיניות >

לתכנית מתחם תרשיש >

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  רעננה
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  שטח מוניציפאלי כ- 14,878 דונם, אוכלוסייה קיימת כ-70,000 תושבים, יעד -120,000 תושבים.
 • סטטוס:
  בנוי / מאושר
 • מועד:
  2011 - 2016