רצועת הנופש, רמת השרון – מזרח

רצועת הנופש המזרחית ממוקמת בין גבולה הצפוני של העיר תל-אביב-יפו בדרום, כביש מספר 4 במזרח, כביש מספר 5 מצפון ובית העלמין קריית שאול ממערב. התוכנית כוללת כ- 3,250 יח"ד בשטח ממוצע של 93 מ"ר לדירה, כש-30% מתוכן דירות קטנות בנוסף ל- 300 יחידות עבור דיור מוגן, שטחי מסחר בהיקף של כ-7,700 מ"ר, כ-9,600 מ"ר עבור תעסוקה וכ- 68 דונם עבור שטחי ציבור, פארק מטרופוליני בשטח של כ-555 דונם וברצועה שבין הפארק לכביש 5, כ-245 דונם עבור מתקני ושטחי ספורט ושטחים בייעוד לנופש בשטח של כ-32 דונם. הבנייה הגבוהה מרוכזת בחזית שמול הפארק, כאשר הבינוי הנמוך יותר נמצא בחלק הדרומי של השכונה בקרבת שכונות "המשתלה", צהלה ונווה שרת.

לתכנית רצועת הנופש – מתאר >

לתכנית רצועת הנופש – ציר הדרך >

  • אורבני

    תכנון עירוני
  • מיקום:
    רמת השרון
  • סוג התוכנית:
    תכנון עירוני
  • היקף:
    1475 דונם, כ-6,100 יח"ד וכ-900 דונם עבור פארק מטרופוליני.
  • הלקוח:
    רשות מקרקעי ישראל
  • סטטוס:
    תכנית תקפה
  • מועד:
    2017