רצועת הנופש, רמת השרון – מזרח

רצועת הנופש המזרחית ממוקמת בין גבולה הצפוני של העיר תל-אביב-יפו בדרום, כביש מספר 4 במזרח, כביש מספר 5 מצפון ובית העלמין קריית שאול ממערב. התוכנית כוללת כ- 3,250 יח"ד בשטח ממוצע של 93 מ"ר לדירה, כש-30% מתוכן דירות קטנות בנוסף ל- 300 יחידות עבור דיור מוגן, שטחי מסחר בהיקף של כ-7,700 מ"ר, כ-9,600 מ"ר עבור תעסוקה וכ- 68 דונם עבור שטחי ציבור, פארק מטרופוליני בשטח של כ-555 דונם וברצועה שבין הפארק לכביש 5, כ-245 דונם עבור מתקני ושטחי ספורט ושטחים בייעוד לנופש בשטח של כ-32 דונם. הבנייה הגבוהה מרוכזת בחזית שמול הפארק, כאשר הבינוי הנמוך יותר נמצא בחלק הדרומי של השכונה בקרבת שכונות "המשתלה", צהלה ונווה שרת.

לתכנית רצועת הנופש – מתאר >

לתכנית רצועת הנופש – ציר הדרך >

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  רמת השרון
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  1475 דונם, כ-6,100 יח"ד וכ-900 דונם עבור פארק מטרופוליני.
 • הלקוח:
  רשות מקרקעי ישראל
 • סטטוס:
  תכנית תקפה
 • מועד:
  2017