רצועת הנופש, רמת השרון

התכנית ממוקמת בין כביש מס' 4 במזרח, לבין נתיבי איילון במערב, כביש מס' 5 מצפון וגבול מוניציפלי עם עיריית ת"א, בית הקברות קרית שאול ושכונת נווה גן מדרום. התכנית מייצרת רצועה ירוקה, פתוחה לציבור, המהווה חלק מרצף ירוק, מנחל הירקון ועד לים התיכון. משמרת ערכי טבע ותצפיות ומפשירה קרקעות חקלאיות ליעודים המוצעים בתשריט. התכנית קובעת זכויות עבור 6,100 יח"ד, כולל דיור מוגן או מלונאות, 105,000 מ"ר של שטחי בניה כוללים עבור הכפר הירוק, 20,000 מ"ר למרכז תחבורה משולב ו- 32,000 מ"ר של שטחי בניה כוללים עבור פנאי נופש וספורט.

לתכנית רצועת הנופש – מזרח >

לתכנית רצועת הנופש – ציר הדרך >

 

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  רמת השרון
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  6,100 יח"ד, 105,000 מ"ר בנוי עבור הכפר הירוק, 20,000 מ"ר למרכז תחבורה משולב ו- 32,000 מ"ר בנוי עבור פנאי, נופש וספורט
 • הלקוח:
  רשות מקרקעי ישראל
 • סטטוס:
  תכנית תקפה
 • מועד:
  2007