תע"ש השרון – מתאר

(בשיתוף עם ט. מ. לייטרסדורף – אדריכלים ומתכנני ערים)

תכנית מתארית שמטרה לסלק מפגע בטיחותי וסביבתי (מתקני תעשיות בטחוניות), לפתח מוקד תעסוקה ושרותים מטרופוליני משני, להרחיב את אזורי המגורים ברמת השרון ובהרצליה וכן להוסיף מגורים להוד השרון. במסגרת התכנית נקבעו תנאים והנחיות להכנת תכניות מפורטות וכן הוראות מנחות לצורך קידום תהליכי פינוי המפגעים והקמת מתקנים זמנים לטיהור קרקע ומים.
תחום התכנית מהווה חטיבת קרקע בהיקף משמעותי ובלב אזורי הביקוש במרכז הארץ (מחוז ת"א ומחוז מרכז);- במסגרת פיתוח השטח העתידי יתאפשרו מגוון סוגי ותמהילי מגורים (ועירוב שימושים נוספים ברמות אינטנסיביות, עירוב וצפיפות משתנות); כמו כן, קובעת התכנית שלד שטחים פתוחים משמעותיים שיתרמו לשיפור איכות החיים בישובים הגובלים, תוך שמירה על איכות הסביבה וערכי הנוף באזור.

לתכנית תע"ש השרון צל – מש/1/צל >

למסמכי תע"ש השרון – מש/1 >

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  הרצליה, רמת השרון, הוד השרון, דרום השרון ושטחים גליליים
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  כ-7,400 דונם, כ- 22,700 יח״ד, כמיליון מ״ר לתעסוקה.
 • הלקוח:
  רשות מקרקעי ישראל
 • סטטוס:
  תכנית תקפה
 • מועד:
  2018