תע"ש השרון – תכנית צל

תכנית צל/אב קודמה בהמשך ישיר לתכנית מש/1 אשר בהוראותיה מנחה הכנת תכנית צל לכלל תא השטח כתנאי לקידומן של תכניות מפורטות.

תחום התכנית מהווה חטיבת קרקע בהיקף משמעותי ובלב אזורי הביקוש במרכז הארץ (מחוז ת”א ומחוז מרכז);- במסגרת פיתוח השטח העתידי יתאפשרו מגוון סוגי ותמהילי מגורים (ועירוב שימושים נוספים ברמות אינטנסיביות, עירוב וצפיפות משתנות); כמו כן, קובעת התכנית שלד שטחים פתוחים משמעותיים שיתרמו לשיפור איכות החיים בישובים הגובלים, תוך שמירה על איכות הסביבה וערכי הנוף באזור.

תכנית זו מעדכנת ומעצימה את תכנית מש/1 ומטרתה בין היתר לעדכן את היקפי הפיתוח ופרישתם בהתאם לתמורות אשר חלו במרחב. התכנית כפופה לתכנית מש/1 ומבוססת על סעיפי הגמישות המוקנית בתכנית זו. תכנית הצל מעדכנת את תכנית מש/1 ועושה זאת בין היתר על בסיס מסמך נופי סביבתי מעודכן שגובש כשלב מקדמי לתכנון. בהתבסס על הממך הנופי סביבתי שגובש ועל מערכות התנועה עתירות הנוסעים אשר צפויות לשרת את המרחב,אשר במרכזן שתי תחנות מטרו, כמו גם תחבורות ציבוריות משלימות, עודכנו כלל היקפי הפיתוח לכדי 36,600 יח״ד וכ-1.4 מליון מ״ר לשימושי מסחר ותעסוקה.

לתכנית תע״ש השרון – מתאר – מש/1 >

למסמכי תכנית הצל – מש/1/צל >

 • אורבני

  תכנון עירוני
 • מיקום:
  הרצליה, רמת השרון, הוד השרון, דרום השרון ושטחים גליליים
 • סוג התוכנית:
  תכנון עירוני
 • היקף:
  כ-7,400 דונם, כ- 36,600 יח״ד, כמיליון וחצי מ״ר לתעסוקה
 • הלקוח:
  רשות מקרקעי ישראל
 • סטטוס:
  מאושר
 • מועד:
  2018 - 2021